De Diensten die wij u voorstellen

 

Pre-check voor ingaande huur
bezoek van het gebouw en technisch advies, bevestiging van de huurwaarde, lezing en analyse van de huurovereenkomst, getypt verslag.
Ingaande plaatsbeschrijving (klikt voor meer informatie)
Opening van het dossier, expertises in functie van de algemene staat van het goed en zijn oppervlakte, uittypen van het procesverbaal, overdracht van de tellers en opvolging van het dossier.
Vertaling in Engelse taal van de Notulen van locatif inventaris van toegang.
Plaatsbeschrijving voor uitgaande huur (klikt voor meer informatie)
Opening van het dossier, vaststelling en overzicht van de eventuele schade, vaststelling van de vergoedingen, opstellen van de procesverbaal voor uitgaande huur overdracht van de tellers.
Voorafgaande expertise van een goed in successierecht
Zeer van een ervaring inzake onroerende expertises stellen wij voor de erfgenamen een minimale schatting in overleg met de ontvangers van de Registratie en dit teneinde een hoge heffing van successierechten te vermijden.
Schatting en expertise van de verkoopwaarde van een goed(klikt voor meer informatie)
bezoek met uitvoerige annotaties en beschrijving, onderzoeken van vergelijkingspunten, adviezen beschouwingen en conclusies, dubbel uitgetypt exemplaar.
Meting en afbakening van terrein

Berekening van mede-eigendom

Controle en oplevering
Voorlopige en/of definitieve oplevering van werken van onderhoud of vernieuwing, die aan derden worden toevertrouwd.
Raad, opvolging en beleid van geschildossiers

Onroerende consultance voor onze bevoorrechte klanten