Expertise van onroerende goederen

 

Ons Bureau, dat sedert zijn oprichting veel ervaring opdeed, wordt erkend door verschillende bank- en financiėle instanties alsmede door Bestuur van de registratie voor het schatten van waarden van onroerende goederen, zowel wat het verkrijgen van hypothecair krediet aan particuliere titel of in investeringskrediet betreft evenals voor wat de regeling van de erfenissen betreft.

Elk verslag van expertise vermeldt op uitvoerige wijze de elementen die de waarde van een gebouw bepalen:

  • de kadastrale informatie,
  • de situatie,
  • zijn algemene uitrusting,
  • de beschrijving van zijn bestanddelen,
  • de binnenlandse en buitenlandse staat van onderhoud,
  • de gunstige en ongunstige elementen,
  • de oppervlakte,
  • de vergelijkingspunten,
  • de waarden: koopbaar, in vrijwillige openbare verkoop en geforceerde openbare verkoop.

Marjorie Courtens

Het opstellen van onze verslagen laat de kandidaat van een onroerend goed toe om een nauwkeurig idee van de waarde van een gebouw, dat hij wil aankopen, te verwerven. Het laat eveneens de verkoper toe om zo precies mogelijk, de waarde van zijn goed te kennen alvorens het te verkopen op de onroerende markt en zodoende de juiste prijs ervoor te bekomen.

In de onroerende transacties, is de snelheid van de informatie een waarborg van succes, daarom verbindt ons kantoor zich ertoe om de verslagen binnen de drie werkdagen na bezoek van een goed te overhandigen, voor zover wij in bezit zijn van alle informatie zijn die de aanvrager ons moet leveren.