De uitgaande plaatsbeschrijving

 

Deze omvat de taak van de deskundige bij het einde van de huur en omvat twee essentiėle fasen welke niet te scheiden zijn:

1° Stand van zaken vaststellen.

De Deskundige gaat tot een uitvoerig bezoek van de plaatsen over en stelt alle schade en/of nalatigheden vast welke toe te schrijven is aan de huurder. Hiertoe baseert hij zich op de inhoud van documenten die zijn ter beschikking worden gesteld en hoofdzakelijk op de inhoud van de ingaande plaatsbeschrijving.

2° De te betalen schadevergoeding bepalen, indien het geval zich voordoet, van de huurder aan de eigenaar.

De deskundige gaat over tot de evaluatie van de vergoeding die door de huurder te betalen is na het vaststellen van de stand van zaken. De evaluatie van de schade gebeurt door rekening te houden met:

 • de lopende wetgeving, de rechtspraak en de gebruiken op dit gebied;
 • de staat van het goed voor zijn ingebruikname;
 • de duur van het gebruik;
 • de algemene aard van de afwerking en installaties van het goed;
 • de prijzen welke gewoonlijk in de bouw worden gehanteerd.

 

De verantwoordelijkheden van de huurder inzake schade aan het gehuurde goed, kunnen als volgt kort samengevat worden:

 1. Is de huurder is er aan gehouden het gehuurde goed te gebruiken als goede huisvader, dat wil zeggen het te gebruiken met de nodige zorg zoals een nauwgezet persoon voor het beleid van de zijn eigen goederen doet.
 2. Bij normaal gebruik van het verhuurde goed is de huurder niet verantwoordelijk.
 3. De huurder is verantwoordelijk ingeval van in gebreke blijven van zijnentwege; bvb. voor schade berokkend :
  1. aan de schrijnwerkerij van een huis;
  2. aan venstertabletten;
  3. aan de vloeren en vloerbekledingen;
  4. aan muurbezetting, zoals krassen, slagen en krammen;
 4. Behalve verouderde staat of overmacht, dient de huurder in te staan voor de huurherstellingen of het onderhoud en vooral het normale gebruik van het goed. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehuurde goed, hij zich de herstellingen uitvoeren die zich met een klein onderhoud assimileren. Bijvoorbeeld het vervangen van gebroken schakelaars, de dichtingsringen van kranen, de aansluitingen van WC's, de gebroken riemen van rolluiken, de gesprongen gloeilampen, gebroken ruiten, het onderhoud van de verwarmingsketel, van de waterverwarmer, de schoorsteen vegen, onderhoud van de tuin...